AG FOODS – THỰC PHẨM SƠ CHẾ

Tỏi bóc vỏ, Hành tây lột vỏ, Hành tím lột vỏ, Tỏi nhập khẩu, Hành tỏi sơ chế sẵn.

125.000150.000
45.000140.000
70.000140.000
70.000145.000
55.000140.000
60.000140.000
65.00080.000
110.000120.000
37.00039.000
25.00030.000
19.00029.000
16.00030.000
12.00018.000
9.00014.000
10.00016.000
6.00030.000
8.00010.000
8.00012.000
6.00012.000
25.00030.000
12.00014.000

24H CÔNG NGHỆ